เบอร์มงคล

เบอร์มงคล คือศาสตร์ตัวเลข ที่จะได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย เพราะสามารถนำมาใช้กับเลขที่มีความเกี่ยวข้องกับเราในชีวิตประจำวันของเราได้ อย่างเช่นทะเบียนรถ การตั้งชื่อ ทะเบียนบ้าน รวมไปถึงหมายเลขโทรศัพท์ ที่มีการคิดคำนวณสูตรต่างๆ ออกมาแล้วให้ค่าพลังชีวิตที่ดีมีความหมาย เพราะตัวเลขพวกนี้ มีการใช้ศาสตร์แขนงต่างๆ เข้ามาช่วยในการคิดวิเคราะห์แยกแยะ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ออกมา ยกตัวอย่าง เช่น เลขโหราศาสตร์ไทย จีน เป็นต้น บางศาสตร์เน้นผลรวม บางศาสตร์เน้น 2 ตัวท้าย ศาสตร์เน้นตำแหน่งของตัวเลขอิงกับตำแหน่งของดวงดาว อย่างนี้เป็นต้น อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละบุคคล

เบอร์มงคล คือ ตัวเลขของเบอร์ในโทรศัพท์มือถือ ที่มีจุดดี มีพลังบวกที่ดีซึ่งมันจะส่งผลต่อพลังชีวิต ให้ดีต่อทุกอาชีพ การมีเบอร์มงคลเอาไว้ครอบครองซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมักจะส่งเสริมในเรื่องของด้านการงาน การเงิน ความรัก สุขภาพร่างกาย และ อำนาจบารมี รวมไปถึงพัฒนาให้ชีวิตของเรา ได้พบเจอแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต

Showing 1–16 of 30 results